SLOITA


header

7/2022

VZHOD/ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025

V ponedeljek, 9. maja, otvarjamo simpozij in retrospektivo večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025, ki se bo odvil v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Trstu. Projekt, ki ga koordinira Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije in Italije pa tudi širšega prostora, bo preko gibljivih podob raziskoval življenje ob slovensko-italijanski meji v obdobju med leti 1945 in 1954. Majski program v središče diskusije postavlja Trst, ki je bil v povojnem času tako rekoč tudi »mesto vohunov« in prizorišče številnih filmskih zgodb. To strateško mesto v boju za severnojadransko mejo zaznamujejo problematični odnosi med zavezniki na Vzhodu in Zahodu ter retorika hladne vojne.

Med 9. in 16. majem bodo v Slovenski kinoteki, Kulturnem domu Nova Gorica, goriškem Kinemaxu in Kinu Ariston priznani zgodovinarji, sociologi in filmski publicisti – Raoul Pupo, Jože Pirjevec, Kaja Širok, Štefan Čok, Katia Pizzi, Katja Hrobat Virloget, Federico Tenca Montini, Lorenzo Codelli, Gian Piero Brunetta, Paolo Caneppele, Alessandro Cuk, Marcel Stefančič jr. in drugi, skozi medij filma premišljevali o burni skupni zgodovini.

Retrospektivo bo uvedla svetovna klasika, ena najbolj prepoznavnih stvaritev filma noir, Tretji človek (1949) režiserja Carola Reeda, ki prikazuje povojni Dunaj, razkosan na štiri zavezniške cone. Med izbranimi italijanskimi in slovenskimi celovečernimi filmi, ki so nastali v prvem povojnem obdobju, najdemo Trst (1951) in Na svoji zemlji (1948) v režiji Franceta Štiglica, Brezmejna srca (1950) režiserja Luigija Zampe, in Mesto bolečine (1948) v režiji Maria Bonnarda.

Tako Italija kot Jugoslavija sta v tem obdobju ustvarili obširno zbirko filmskih reportaž ter filmskih obzornikov, in čeprav posnetki dokumentirajo iste dogodke, so ti pogosto predstavljeni na povsem različen način. Arhivske materiale iz Istituta Luce in Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu RS bo pod drobnogled vzela tudi raziskovalka na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, Dunja Jelenković, vodja projekta CBA TRIESTE - Kinematografska bitka za Jadran: filmi, meje in tržaška kriza.

Na goriški postojanki bomo preko dokumentarnih filmov Nočemo belega kruha Jasne Hribernik in Our American Days Chiare Barbo reflektirali o odnosu, ki jih je prebivalstvo imelo do zaveznikov. Na eni strani meje so jih ti doživljali kot zaveznike, na drugi pa kot sovražnike. Na posebnem dogodku se bomo poklonili tudi Francu Giraldiju in na ogled postavili njegova dokumentarna filma Kras (1960) in Trst 1948 (1982).

Ne gre spregledati filmskega sprehoda po Trstu, ki ga prireja tržaška Hiša filma, tamkajšnji filmski program pa bo izpostavili tudi literarno dimenzijo tega obmorskega mesta s poklonom Janu Morrisu.

Vsi dogodki so brezplačni. Natančen program.

Dobrodošli.

 

ORIENTE/OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025

Lunedì 9 maggio inizia il convegno e la retrospettiva del progetto pluriennale ORIENTE – OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025 che si svolgerà a Lubiana, Nova Gorica, Gorizia e Trieste. L'iniziativa, promossa dall'associazione Kinoatelje in collaborazione con numerosi partner sloveni e italiani, vuole esplorare, attraverso la multiforme prospettiva delle immagini in movimento, ciò che è stata la vita sul confine italo-sloveno tra il 1945 e il 1954. Il programma di maggio si concentrerà sulla città di Trieste, una “città di spie” e set per diversi film nel secondo Dopoguerra. Questo strategico crocevia nella lotta per il confine dell'Alto Adriatico è stato segnato dai rapporti problematici tra gli Alleati d’Oriente e d’Occidente e dalla retorica della Guerra Fredda.

Dal 9 al 16 maggio la Slovenska kinoteka, il Kulturni dom Nova Gorica, il Kinemax di Gorizia, e il Cinema Ariston vedranno gli interventi di Raoul Pupo, Jože Pirjevec, Kaja Širok, Štefan Čok, Katia Pizzi, Katja Hrobat Virloget, Federico Tenca Montini, Lorenzo Codelli, Gian Piero Brunetta, Paolo Caneppele, Marcel Stefančič jr., Alessandro Cuk e altri ospiti che saranno chiamati a portare il loro contributo per approfondire il percorso cinematografico in sala.

La retrospettiva verrà inaugurata con uno dei classici mondiali – Il terzo uomo (1949), film di Carol Reed ambientato nel Dopoguerra in una Vienna divisa in quattro zone alleate, uno dei pamphlet storico-politici più discussi e riconoscibili del noir. Tra i selezionati lungometraggi sloveni ed italiani realizzati nel secondo Dopoguerra vedremo Trieste (1951) e Sulla propria terra (1948) di France Štiglic, Cuori senza frontiere (1950) di Luigi Zampa e La città dolente (1948) di Mario Bonnard.

Durante il periodo '45-'54, sia l'Italia che la Jugoslavia hanno dato vita a una raccolta parallela di film e produzioni cinematografiche che, pur documentando gli stessi eventi, li racconta in un modo completamente diverso. Gli materiali d’archivio sia dall’Istituto Luce che dall’Archivio cinematografico sloveno presso l’Archivio della Repubblica di Slovenia verranno presentati anche dalla ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dunja Jelenković, responsabile del progetto CBA TRIESTE - La battaglia cinematografica per l'Adriatico: film, frontiere e la crisi di Trieste.

Nella tappa goriziana, tramite i documentari Non vogliamo il pane bianco di Jasna Hribernik e Our American Days di Chiara Barbo, rifletteremo come la popolazione percepiva gli Alleati all’epoca. Da una parte del confine gli consideravano effettivamente alleati, dall’altra invece, come nemici. In programma anche un evento speciale con il quale vogliamo porgere omaggio a Franco Giraldi con la proiezione dei suoi due documentari Il Carso (1960) e Trieste 1948 (1982).

Da non perdere la passeggiata cinematografica a Trieste a cura dell’associazione Casa del Cinema di Trieste, ove il programma cinematografico andrà a sottolineare anche l'aspetto letterario della città con l’omaggio a Jan Morris.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Il programma dettagliato.

Vi aspettiamo numerosi.

Webinar Multikulturnost in novi mediji

Kinoatelje v sklopu evropskega projekta Let's meet pripravlja 7. maja od 10.00 do 13.30 webinar z naslovom Multikulturnost in novi mediji.

Drugi iz serije webinarjev, bo združil štiri evropske organizacije in partnerje projekta, ki bodo raziskovali potenciale komuniciranja večkulturnosti prek novih medijev. Razpravljali bomo o temah, kot so pomen novinarstva pri storytellingu, o tem zakaj je podcasting popoln medij za posredovanje zapletenih večkulturnih pripovedi in kako lahko zgodbe medkulturnih osebnosti odprejo različne poglede, če jih posredujemo z umetniškimi pristopi do novih medijskih jezikov. Srečanje bo potekalo na platformi Zoom v angleškem jezikuVeč informacij. Povezava za prijave na predavanje.

Webinar Multiculturalità e i nuovi media

Nell'ambito del progetto europeo Let's Meet, il Kinoatelje sta organizzando il 7 maggio dalle 10.00 alle 13.30 un webinar intitolato Multiculturalità e i nuovi media.

Il secondo webinar della serie riunirà quattro organizzazioni europee e partner del suddetto progetto per discutere sulle potenzialità della comunicazione della multiculturalità attraverso i nuovi media. I partner approfondiranno temi come l'importanza del giornalismo nello storytelling, del perché il podcasting è il mezzo perfetto per trasmettere complesse narrazioni multiculturali e come le storie di personalità multiculturali possono aprire punti di vista differenti, se trasmesse attraverso approcci artistici, ai nuovi linguaggi dei media. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom in inglese. Scopri di più. Link per l’iscrizione alla lezione.

Mednarodni mladinski filmski tabor se predstavlja

Na Slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino bodo 8. maja ob 20.00 (ponovitev 12. 5. ob 20.00) predstavljena dela mladih filmarjev, nastala na 10. ediciji Mednarodnega mladinskega filmskega tabora v Novi Gorici, ki ga Kinoatelje prireja v sodelovanju z Ustanovo Silvana Furlana.

Vsak avgust približno 30 mladostnikov, ki prihajajo iz Slovenije in Italije, teden dni preživi v vrtincu ustvarjalnosti ob medsebojnim druženjem in tkanjem novih prijateljskih vezi. Desetletje tovrstnega delovanja na področju filmskega in medijskega opismenjevanja mladih je prineslo preko 80 kratkih filmov, ki so plod visoko strokovnega pristopa mentorjev, kvalitetne vzgojno-izobraževalne note, začinjene s srčnostjo in entuziazmom. Ob deseti obletnici smo organizatorji želeli sestaviti kolaž kratkih filmov/impresij, katerih rdeča nit, navdih in izhodišče za scenarij sta goriška brata Rusjan. V spomin na 110. obletnico Edvardovega poleta na meetingu v Beogradu so mladi v filmske podobe skušali ujeti predvsem njihovo strast do letenja, raziskovanja novega in trmasti inovatorski duh. Preberi več.

Il campus internazionale del cinema si presenta

L’8 maggio alle 20.00 (replica il 12 maggio alle 20.00) andrà in onda sul programma Rai in lingua slovena –l’episodio dedicato ai cortometraggi realizzati durante la 10° edizione del Campus internazionale del cinema per i giovani che il Kinoatelje organizza in collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan.

Ogni agosto, circa 30 giovani dalla Slovenia e l’Italia trascorrono una settimana in un vortice di creatività e in un ambiente dove nascono nuove amicizie. Ormai è trascorsa una decade di attività nell’ambito dell’educazione cinematografica e dell'alfabetizzazione mediatica dei giovani che ha portato alla produzione di oltre 80 cortometraggi. Essi sono il risultato di un approccio altamente professionale dei tutor, di una proposta educativa di qualità, e il tutto viene condito con cuore e grandissimo entusiasmo. In occasione del decimo anniversario, gli organizzatori hanno voluto realizzare un collage di cortometraggi/impressioni, il cui filo rosso, ispirazione e punto di partenza per la sceneggiatura, sono i fratelli Rusjan, pionieri dell’aviazione slovena. In occasione del 110° anniversario del volo di Edvard durante il meeting aeronautico a Belgrado, i giovani hanno cercato di catturare nelle immagini in movimento la loro passione per il volo, la scienza e il tenace spirito di innovazione. Scopri di più.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.