SLOITA


header

9/2023

Letni kino Cinema Belvedere

Naša filmska karavana se že seli na naslednjo lokacijo. V sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo ISK vnovič pripravljamo Letni kino Cinema Belvedere v Špetru, ki bo zaživel 30. junija, ter 1. in 2. julija ob 21.00.

Prvi večer začenjamo s kratim filmom Kurent mladega avtorja Mihe Reje. Kratki animirani film je v programskem sklopu Prvi Poleti na festivalu Poklon viziji popolnoma prepričal občinstvo. Pred tem sta na programu še premiera kratkega filma z delavnice na VŠ Pavel Petričič ter kratki film Kje si doma? avtorjev Pietra Cromaza in Alexa Chiabaia, kar bo spremljal koncet z naslovom Ostajki.

V soboto sledi restavrirana filmska klasika, partizanska komedija z otroki Ne joči, Peter (1964) pod katero se kot avtor podpisuje legendarni slovenski režiser France Štiglic. Sklop dogodkov pod milim nebom bo sklenil film Pozzis, Samarcanda ob navzočnosti režiserja Stefana Giacomuzzija.

Filmi bodo opremljeni s slovenskimi oz. italijanskimi podnapisi.

Vstop prost. V primeru slabega vremena se bodo projekcije odvile v občinski dvorani.

Dogodek nastaja v okviru programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Več informacij.

Cinema Belvedere

La nostra carovana cinematografica sta già viaggiando verso la sua prossima meta. In collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena ISK stiamo organizzando nuovamente le serate sotto le stelle nell’ambito del Cinema Belvedere che prenderanno vita a San Pietro al Natisone il 30 giugno, il 1° e 2 luglio alle 21.00.

Inizieremo con il corto Kurent del giovane autore Miha Reja. Il cortometraggio d'animazione ha fatto parte della selezione internazionale di cortometraggi nella sezione Primi Voli del festival Omaggio a una visione, dove ha ricevuto il premio del pubblico. Inoltre, il programma prevede anche la prima del corto realizzato durante il laboratorio al quale hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo Paolo Petricig, nonché il corto Kje si doma? di Pietro Cromaz e Alex Chiabai accompagnato dalla performance Ostajki.

Sabato seguirà il classico sloveno, la commedia partigiana che vede nei ruoli principali i bambini, Non piangere, Peter (1964) del leggendario regista sloveno France Štiglic. A concludere il ciclo di serate sotto le stelle sarà il film Pozzis, Samarcanda in presenza del regista, Stefano Giacomuzzi.

 I film verranno proiettati con sottotitoli sloveni e italiani.

Entrata libera. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nella sala del comune.

L’evento fa parte del programma della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Maggiori informazioni.

Sonorična delavnica na OŠ Bilje

Kinoatelje je v sklopu projekta Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko – K.U.S.A. izpeljal sonorično delavnico za otroke z učenci, ki obiskujejo od 1. do 5. razreda na Osnovni šoli Miren – podružnične šole Bilje. Na delavnici so se mladi pogovarjali o okoljevarstvenih temah in o pomenu varovanja starih sadnih sort, ob tem pa spoznavali tudi filmsko govorico in izražali lastno ustvarjalnost. Tako je nastal kratek animiran film, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi, kjer so na voljo tudi fotografije s skupnih srečanj.

Projekt nastaja s podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in se izvaja v okviru programa LAS v objemu sonca.

Laboratorio sonoro nella scuola primaria di Bilje

Nell’ambito del progetto K.U.S.A., dedicato allo sviluppo della cultura della frutta a Kojsko, il Kinoatelje ha condotto un laboratorio sonoro assieme agli alunni dalla prima alla quinta classe della scuola primaria di Bilje. Durante il workshop, i giovani hanno parlato di temi che riguardano la conservazione dell’ambiente, l'importanza di proteggere le vecchie varietà di frutta, imparando al contempo anche a conoscere il gergo cinematografico ed esprimendo la propria creatività. È stato realizzato così un cortometraggio animato, che vi invitiamo a visionare su questo link, dove sono disponibili anche le foto degli incontri formativi.

Il progetto è stato creato con il sostegno della Repubblica di Slovenia e dell'Unione europea dal Fondo europeo di sviluppo regionale e viene attuato nell'ambito del programma LAS.

Projekcija filma Sanremo v Trstu

V sodelovanju s kolegi iz Trsta, združenjem Hiša filma (Casa del cinema), Slovenskim klubom in društvom De Banfield se 29. junija ob 21.15 v tržaškem Ljudskem vrtu obeta projekcija filma Sanremo režiserja Miroslava Mandića. Celovečerni film, nastal v slovensko-italijanski koprodukciji, je bil slovenski kandidat za mednarodnega oskarja. Zgodba se odvija v domu starejših občano in izrisuje vprašanje, ali lahko globoka čustva spremenijo potek bolezni. V filmu je za fotografijo poskrbel Peter Zeitlinger, ki mu je Kinoatelje leta 2021 na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji podelil nagrado Darko Bratina za njegov obsežni opus, v katerem vztrajno raziskuje meje filmske govorice. Vabljeni.

Proiezione del film Sanremo

La collaborazione tra l’Associazione Casa del Cinema di Trieste, il Kinoatelje, il Slovenski Klub, e l’Associazione De Banfield porta il 29 giugno alle 21.15 nell’arena estiva del Giardino Pubblico di Trieste il film Sanremo del regista Miroslav Mandić. Il lungometraggio, una coproduzione italo-slovena, è stato il candidato sloveno nella corsa agli Oscar nella sezione miglior film straniero. La storia si svolge in una casa di riposo e solleva la domanda se le emozioni profonde possono cambiare il corso di una malattia. Il film è stato diretto da Peter Zeitlinger, che nel 2021 ha ricevuto il Premio Darko Bratina consegnatoli dal Kinoatelje durante il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, per il suo vasto opus nel quale esplora costantemente i confini del linguaggio cinematografico. Ci vediamo a Trieste.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.