SLOITA


header

16/2022

DOKUDOC Maribor – Dokumentarno ime: Nadja Velušček

Od 15. do 18. septembra 2022 se v Mariboru odvija mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC, ki predstavlja bogat program ob prisotnosti številnih gostov in avtorjev. Letošnje dokumentarno ime je Nadja Velušček, dolgoletna soustvarjalka vsebin in programa pri Kinoateljeju, soavtorica vrste pomembnih dokumentarnih del, ki raziskujejo in šivajo spomine razdeljenega goriškega prostora.

V sklopu festivala bodo v nedeljo, 18. septembra, ob 19. uri, predvajali njen avtobiografski dokumentarni film Moja meja (2002), izbor njenih dokumentarnih filmov, ki jih je posnela v tandemu z Anjo Medved, pa bo razpoložljiv na spletu od 15. do 25. septembra.

Upravni odbor in vsi sodelavci se prestižnega imenovanja veselimo in ji iz srca čestitamo.

DOKUDOC Maribor – Nome documentaristico: Nadja Velušček

Tra il 15 e il 18 settembre 2022 si svolge a Maribor il festival internazionale del documentario DOKUDOC, che presenta un ricco programma alla presenza di innumerevoli ospiti e autori cinematografici. Il nome documentaristico di quest’anno è Nadja Velušček, co-creatrice di lunga data di contenuti e programmi presso il Kinoatelje, e coautrice di una serie di importanti opere documentaristiche che esplorano le memorie del comune territorio goriziano, a volte ancora diviso.

Nell'ambito del festival, sarà proiettato domenica 18 settembre alle 19.00 il suo documentario autobiografico Il mio confine (2002), una selezione dei suoi documentari che ha realizzato insieme ad Anja Medved, invece, sarà disponibile online dal 15 al 25 settembre.

Il consiglio di amministrazione e tutti i colleghi sono molto felici della prestigiosa nomina e si congratulano con lei dal profondo del cuore.

Nadomestna projekcija filma Kje je hiša mojega prijatelja?

Želimo vas obvestiti o novem terminu projekcije filma Kje je hiša mojega prijatelja?, ki je na večer, posvečen Silvanu Furlanu na letošnji ediciji Letnega kina Silvana Furlana v Novi Gorici, odpadla zaradi nepričakovanega dežja. Kinoatelje je skupaj s soorganizatorji pobude projekcijo tenkočutnega iranskega filma Abbasa Kiarostamija prestavil na 4. oktober 2022. Dogodek bo ob 20.15 gostoval v Kulturnem domu Nova Gorica.

Večer v sodelovanju s Kinoateljejem, Kulturnim domom Nova Gorica in Slovensko kinoteko.

Nuova data della proiezione del film Dov'è la casa del mio amico?

In quest’occasione vogliamo informarvi della nuova data della proiezione del film Dov'è la casa del mio amico?, annullata a causa della pioggia inaspettata nella serata dedicata a Silvan Furlan all'edizione di quest'anno del Silvan Furlan open-air cinema a Nova Gorica. Il Kinoatelje, insieme ai co-organizzatori dell'iniziativa, propone una nuova data per la proiezione del film iraniano di Abbas Kiarostami, il 4 ottobre 2022. L'evento si terrà al Kulturnni dom Nova Gorica alle 20.15.

Serata in collaborazione tra il Kinoatelje, Kulturni dom Nova Gorica e la Cineteca slovena.

Film Sanremo v tržaškem Aristonu

V tržaškem kinu Ariston bo med 21. in 25. septembrom prikazan film Sanremo slovenskega režiserja Miroslava Mandića. Zgodba celovečernega filma, ki je nastal v slovensko-italijanski koprodukciji, se odvija v domu starejših občanov, skozi njo pa se izrisuje vprašanje, ali lahko globoka čustva spremenijo potek bolezni. V filmu je za fotografijo poskrbel Peter Zeitlinger, ki mu je Kinoatelje lani na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji podelil nagrado Darko Bratina za njegov obsežni opus, v katerem vztrajno raziskuje meje filmske govorice. Vabljeni.

Il film Sanremo all'Ariston di Trieste

Tra il 21 il 25 settembre, il Cinema Ariston di Trieste proporrà il film Sanremo del regista sloveno Miroslav Mandić. Il lungometraggio, realizzato in una coproduzione italo-slovena, racconta una storia che si svolge in una casa di riposo e solleva la questione se le emozioni profonde possano cambiare il corso di una malattia. Il film è stato diretto da Peter Zeitlinger, che l’anno scorso ha ricevuto il Premio Darko Bratina consegnatoli dal Kinoatelje durante il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, per il suo vasto opus nel quale esplora costantemente i confini del linguaggio cinematografico.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.