SLOITA


header

17/2022

Prvi Poleti

Približuje se 23. edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje organizira v sodelovanju s številnimi partnerji v sedmih mestih Slovenije in dežele Furlanije-Julijske krajine.

Začenjamo s pestrim programskim sklopom Prvi Poleti, ki bo potekal med 13. in 14. oktobrom na novogoriški Mostovni. Platforma za razvijanje novih filmskih govoric bo prinesla več kot 30 svežih, inovativnih in eklektičnih kratkih filmov vseh žanrov, tako domače kot svetovne produkcije. V vlogi mladih kuratorjev so se tokrat preizkusili tudi študentje Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorci in Univerze v Vidmu – Dams Cinema, ki bodo predstavili dela sovrstnikov, za katera menijo, da so najbolj izrazito zaznamovala aktualno čezmejno študentsko produkcijo.

Obeta se predavanje režiserke Urške Djukić, ki nam bo razkrila izkušnjo razvijanja svoje kratke večkrat nagrajene, animirano-dokumentarne mojstrovine Babičino seksualno življenje. Zavrteli bomo jagodni izbor iz festivala kratkega filma Fekk. Del spremljevalnega programa je umetniška instalacija o antropocentrizmu M_cro in multimedijski performans skupine Hybrida s poklonom Pierpaolu Pasoliniju ob stoti obletnici njegovega rojstva. Celoten program na tej povezavi.

Primi Voli

La 23° edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione è ormai alle porte. Il festival è organizzato dal Kinoatelje in collaborazione con numerosi partner in sette città della Slovenia e della regione Friuli-Venezia Giulia.

La fitta proposta festivaliera inizierà con il programma dedicato alla sezione Primi Voli che si svolgerà dal 13 al 14 ottobre al centro culturale Mostovna a Nova Gorica. La piattaforma per lo sviluppo dei nuovi linguaggi cinematografici presenterà oltre 30 freschi, innovativi ed eclettici cortometraggi di tutti i generi, di produzione nazionale ed internazionale. Gli studenti dell'Accademia delle Arti dell'Università di Nova Gorica e dell'Università di Udine ‒ Dams Cinema hanno assunto il ruolo di curatori e presenteranno le opere dei loro coetanei che si distinguono per un linguaggio cinematografico peculiare e che secondo loro hanno segnato in modo più spiccato l'attuale produzione studentesca.

Inauguriamo il programma con il case study della regista Urška Djukić, che ci parlerà dello sviluppo del suo cortometraggio, il pluripremiato Grandma's Sexual Life. Per la prima volta si presenterà il festival di cortometraggi FeKK di Lubiana con la sua selezione dei migliori film vincitori. Il programma sarà arricchito dall'installazione artistica sull'antropocentrismo M_cro e da una performance multimediale del gruppo Hybrida con un omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centesimo anniversario della sua nascita. Programma completo.

 

Retrospektiva - Helke Misselwitz

Med 16. in 21. oktobrom bo na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji v fokus postavljen obsežen opus nemške režiserke Helke Misselwitz, ki deluje kot nekakšna kronika obdobja pred padcem berlinskega zidu in vsemu, kar je sledilo v življenju prebivalcev Nemške demokratične republike.

Svečana podelitev nagrade Darko Bratina bo potekala v nedeljo, 16. oktobra, ob 18.00 v goriški Hiši filma s projekcijo filma Po zimi pride pomlad. Pred tem bomo na vodenem sprehodu med Novo Gorico in Gorico razkrivali zanimive kotičke vzdolž meje, ki so navdihnili številne filmarje. Dobimo se ob 14.30 na Trgu Evrope, sprehod z ogledom filmskih lokacij in pogovorom z gosti se bo zaključil ob 17.00 v ulici Raštel. Obrazec za prijavo na sprehod najdete tukaj.

Na celodnevni mojstrski delavnici pod mentorstvom Helke Misselwitz, ki se bo v ponedeljek, 17. oktobra, odvila v Kulturnem domu v Novi Gorici, se nam bo pridružil tudi pisatelj in filmski zgodovinar Claus Löser. Osvetlil nam bo delovanje državnega filmskega studia Nemške demokratične republike DEFA, ki je produciral režiserkine filme vse do propada NDR. Poleg njenih kratkih filmov iz serije KINOBOX bo prikazan tudi njen igrani celovečerni prvenec Herzprung. Obrazec za prijavo na brezplačni dogodek najdete tukaj.

V torek, 18. oktobra, gostujemo v tržaškem Gledališču Miela, kjer je med drugim na programu Tuja Odra, film o reki, ki izvira na Češkem in se izliva v Baltik ter tvori skoraj dvesto kilometrov meje med Poljsko in Nemčijo; ni le tok, pač pa tudi zgodovina.

V sredo, 19. oktobra, se filmska karavana seli v Ljubljano v Slovensko kinoteko. V filmu Kosovni odpadki na programu ob 18.00 želi režiserka prikazati vzhodnoberlinski punkovski bend, ki bobna na smeti, in tako govoriti o potrebi po družbenih spremembah, ko je zgodovina še enkrat prehitela film in je padec zidu spremenil ne le njeno delo, pač pa tudi njene protagoniste. Sledi njen drugi celovečerni igrani film Angelček, za katerega je bila nagrajena tudi na filmskem festivalu v San Sebastianu.

V četrtek, 20. oktobra, gostujemo v Špietru, letošnjo edicijo pa zaključujemo v petek, 21.oktobra, v kinu Visionario v Vidmu, kjer bo med drugimi na ogled tudi dokumentarec Kdo se boji črnega moža in portret Helga Paris, fotografinja, posvečen eni najpomembnejših fotografij NDR. Celoten progam.

Retrospettiva - Helke Misselwitz

Tra il 16 e il 21 ottobre, verrà presentato durante il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione l'ampio opus della regista tedesca Helke Misselwitz, che funge da sorta di cronaca del periodo prima della caduta del muro di Berlino e di tutto ciò che seguì nella vita degli abitanti della Repubblica Democratica Tedesca.

La serata d'onore con il conferimento del Premio Darko Bratina si terrà il 16 ottobre alle 18.00 presso il Palazzo del Cinema a Gorizia, dove assisteremo anche al film Winter Adé. Prima di ciò, una passeggiata cinematografica transfrontaliera, ci accompagnerà verso i luoghi oltreconfine più interessanti, fonte d'ispirazione di numerosi registi. L'appuntamento è alle 14.30 in Piazza Transalpina. La passeggiata con il tour delle location dei film e una conversazione con gli ospiti si concluderà alle 17.00 in via Rastello. Modulo per le iscrizioni all'evento.

Alla masterclass di un'intera giornata condotta da Helke Misselwitz, che si terrà lunedì 17 ottobre presso il Kulturni dom Nova Gorica, si unirà a noi lo scrittore e storico del cinema Claus Löser. Claus ci farà conoscere da vicino il funzionamento del DEFA, lo studio cinematografico statale della Repubblica Democratica Tedesca, che ha prodotto i film della regista fino al crollo della DDR. Oltre ai suoi cortometraggi della serie KINOBOX, verrà proiettato anche il suo primo lungometraggio Herzprung. Modulo per partecipare all'evento gratuito.

Martedì 18 ottobre il festival sarà ospite al Teatro Miela di Trieste, dove tra le altre proposte possiamo trovare in programma anche, Oder il fiume straniero, film su un fiume che nasce nella Repubblica Ceca e sfocia nel Baltico e costituisce il confine di quasi duecento chilometri tra la Polonia e la Germania. Esso non è solo una corrente, ma anche la storia.

Mercoledì 19 ottobre, la carovana cinematografica si trasferisce a Lubiana alla Cineteca slovena. Nel film Rifiuti ingombranti, in programma alle 18.00, la regista mostra un gruppo punk che usa la spazzatura come una batteria, e parla così della necessità di un cambiamento sociale quando la storia ha di nuovo superato il cinema e la caduta del Muro ha cambiato non solo la sua opera ma anche i suoi protagonisti. Segue il suo secondo lungometraggio, Angioletto, per il quale è stata premiata anche al Festival di San Sebastian.

Giovedì 20 ottobre saremo a San Pietro al Natisone. L'edizione di quest'anno terminerà venerdi 21 ottobre al cinema Visionario di Udine, dove verrà proiettato, tra gli altri, il documentario Chi ha paura dell'uomo nero e un ritratto di Helga Paris, fotografa, dedicato ad una delle fotografe più importanti della DDR. Qui trovate il programma completo.

 

Nova sezona tv serije Kontrasti – Mladi se predstavijo

Vabimo vas, da si 9. oktobra ob 20.00 na programu RAI 3/bis ogledate prvo epizodo četrte sezone TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za tv serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. V tokratni epizodi se predstavita mlada manekenka Marvi Nanut, ki že sodeluje z različnimi modnimi hišami v Milanu, in vrhunski violinist iz znamenitega orkestra Arene v Veroni Aleš Lavrenčič. Njihova svetova, polna številnih prepletajočih se kontrastov, sta v objektiv ujela Danijel Bukovec in Peter Persoglia. Ponovitev bo v 13. oktobra prav tako ob 20.00.

Nuova stagione della serie tv Kontrasti – Mladi se predstavijo

Il 9 ottobre alle 20.00 andrà in onda su RAI 3/bis la prima puntata della quarte stagione della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma sloveno RAI. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e presentano le loro passioni. In questo episodio preparato da Danijel Bukovec e Peter Persoglia si presentano la giovane modella Marvi Nanut che già collabora con diverse case di moda a Milano, e l’eccezionale violinista dell’orchestra dell’Arena di Verona Aleš Lavrenčič. I due parlano dei loro mondi pervasi da innumerevoli contrasti che si intrecciano tra di loro. La replica andrà in onda il 13 ottobre alle 20.00.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.