SLOITA


header

11/2021

Festival Poklon viziji

Pred vrati je začetek 22. edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji.

Festivalsko dogajanje otvarjamo s programskim sklopom Prvi Poleti, ki bo potekal med 8. in 10. oktobrom na novogoriški Mostovni. Platforma za razvijanje novih filmskih govoric bo prinesla 20 svežih, inovativnih in eklektičnih filmskih oblik vseh žanrov v tekmovalnem programu, katere tako ali drugače povezuje tema gozda. Poleg že napovedanega kino-koncerta ob 110 letnici prvega italijanskega celovečernega igranega filma L'inferno in predstavitve študentskih filmov Akademije umtnosti UNG, danes izpostavljamo še vrsto drugih zanimivih vsebin.

V petek bo potekala prestavitev kolektiva ter revije Robida in bralni performans Aljaža Škrlepa, ki se bo predstavil s svojo raziskavo Temačni gozd, v kateri povezuje gozd, filozofijo in temačno umetnost, opremljeno z montažo izsekov gozdov iz najrazličnejših grozljivk in nekaterih drugih filmov.

Ne bo manjkalo prostora niti za izobraževalni del in družinski program. Vse mlade od 12. leta dalje vabimo, da se nam pridružijo na delavnici Mišljenje filma, ki se bo odvijala v nedeljo dopoldan in bo posvečena filmski refleksiji. V popoldanskem času pa bo program postregel z družinskim filmom Il Solengo.

Toplo vabljeni!

Festival Omaggio a una visione

La 22° edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione è ormai alle porte.

Il festival verrà inaugurato dal programma della sezione Primi Voli che si svolgerà dall'8 al 10 ottobre al Mostovna di Nova Gorica. Nel programma in competizione, la piattaforma per lo sviluppo dei nuovi linguaggi cinematografici presenterà 20 freschi, innovativi ed eclettici cortometraggi di tutti i generi, ispirati al tema della foresta. Oltre al ritorno del cine-concerto in occasione del 100° anniversario del primo lungometraggio italiano L’inferno e alla presentazione dei cortometraggi creati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Università di Nova Gorica, già menzionati nella previa newsletter, vi proponiamo anche il resto del programma.

Venerdì avrà luogo la presentazione del collettivo e della rivista Robida e la performance video letteraria di Aljaž Škrlep. Škrlep presenterà la sua ricerca La selva oscura in cui relaziona il tema della foresta, con la filosofia e l’arte oscura, visualizzata con un montaggio di spezzoni raffiguranti il bosco tratti da horror e altri film.

Non mancherà nemmeno lo spazio per l’educazione e il programma dedicato alle famiglie. Tutti i giovani dai 12 anni in poi, sono invitati a prendere parte al laboratorio cinematografico Pensare il film che si svolgerà domenica mattina e sarà dedicato alla riflessione critica. Il programma pomeridiano, invece, prevede il film per famiglie Il Solengo.

Vi aspettiamo numerosi.

Nova sezona TV serije Kontrasti

Vabimo vas, da si 3. oktobra ob 20.00 na programu RAI 3/bis ogledate prvo epizodo tretje sezone TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za tv serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. V tokratni epizodi se predstavita Sanja Žagar, študentka prava, ki jo zanimata tako svet mode kot novinarstva, in Luca Ajdic Bosnic, ki se ukvarja z razvijanjem strateških projektov, usmerjenih v promocijo zelenih tehnologij na področju evropskih investicijskih skladov. Njihova svetova, polna številnih prepletajočih se kontrastov, je v objektiv ujel Jan DevetakPonovitev bo v 7. oktobra prav tako ob 20.00.

Nuova stagione della serie TV Kontrasti

Il 3 ottobre alle 20.00 andrà in onda su RAI 3/bis la prima puntata della terza stagione della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma sloveno RAI. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e presentano le loro passioni. In questo episodio preparato da Jan Devetak si presentano Sanja Žagar, studentessa di legge, attiva sia nel mondo della moda che in quello giornalistico, e Luca Ajdic Bosnic che si occupa dello sviluppo di progetti strategici volti a promuovere tecnologie sostenibili nel settore dei Fondi europei per gli investimenti. I due parlano dei loro mondi pervasi da innumerevoli contrasti che si intrecciano tra di loro. La replica andrà in onda il 7 ottobre alle 20.00.

Dnevi nemega filma

V sklopu 40. edicije Dnevov nemega filma, ki bo potekala od 2. do 9. oktobra 2021 v Pordenonu, bo v sekciji, posvečeni novim najdbam in restavracijam, prikazan tudi film Bitka od Astica do Piava (1918). Film, ki ga je pravkar restavrirala Univerza v Vidmu in prihaja iz fond Simonelli, ki ga hrani Kinoatelje, je razsvetljujoč prikaz grozljivih razmer na italijanski fronti med obdobjem, ki je zaznamovalo padec Avstro-Ogrskega cesarstva.

6. oktobra se obeta tudi glasbeni dogodek v znamenju senzualnosti, organiziran v sodelovanju s Slovensko kinoteko. Češko dramo Erotikon (1929) Gustava Machatýja, s slovensko igralko Ito Rino v glavni vlogi, bo v izvedbi ansambla sedmih glasbenikov spremlja glasbena partitura skladatelja Andreja Goričarja.

Giornate del cinema muto

Durante la 40° edizione delle Giornate del Cinema Muto che si svolgeranno dal 2 al 9 ottobre 2021 a Pordenone verrà proiettato anche il film La battaglia dall’Astico al Piave (1918) nella sezione dedicata ai nuovi ritrovamenti e restauri. Il film, appena restaurato dall’Università di Udine e proveniente dal fondo Simonelli, curato dal Kinoatelje, è un resoconto illuminante delle condizioni strazianti sul fronte italiano durante la campagna che segnò la caduta dell’Impero austro-ungarico.

All’insegna della sensualità anche l'evento musicale del 6 ottobre, realizzato in collaborazione con la Slovenska kinoteka. Il dramma ceco Erotikon (1929) di Gustav Machatý, con l'attrice slovena Ita Rina, è accompagnato con la partitura del compositore Andrej Goričar eseguita da un ensemble di sette musicisti.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.