SLOITA


header

14/2019

IZRAŽANJE PREKO EKSPERIMENTIRANJA Z ALEJANDROM BACHMANNOM

Torek, 17. september, 15.30–18.30, Hiša filma

Danes, v torek, 17. septembra, bomo v Hiši filma v Gorici gostili filmskega kuratorja, zgodovinarja in teoretika Alejandra Bachmanna, ki nam bo v sklopu seminarja predstavil pristop k filmu, ki se osredotoča na estetsko izkušnjo kot način razumevanja sveta.

Več o seminarjusi lahko preberete na naši spletni strani.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku. Možnost prevoda v slovenski jezik, s slušalkami.

Vstop prost!

Projekt je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpira MIUR ‒ Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje in MIBAC ‒ Ministrstvo za kulturo.

SPERIMENTARE PER ESPRIMERSI CON ALEJANDRO BACHMANN

Martedì, 17 settembre, dalle 15:30 alle 18:30 - Palazzo del cinema

Martedì 17 settembre presso il Palazzo del Cinema di Gorizia sarà ospite Alejandro Bachmann, curatore, teorico e storico del cinema. Nel corso del seminario Bachmann ci presenterà un approccio al cinema che intende l'esperienza estetica come modalità di comprensione del mondo.

Ulteriori informazioni sul seminario sono disponibili sul nostro sito web.

L'incontri si terrrà in lingua inglese, con possibilità di traduzione simultanea in sloveno (con cuffie).

Ingresso gratuito!

Il progetto fa parte del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal MIUR ‒ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal MIBAC ‒ Ministero per i beni e le attività culturali.

22. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA

Od torka, 17. septembra, do nedelje, 22. septembra, v Portorožu

Na letošnjem Festivalu slovenskega filma bodo premierno predstavljeni tudi kar trije filmi, nastali v sodelovanju s Kinoateljejem.

V tekmovalnem sklopu kratkega filma bo v torek, 17. septembra, ob 17.15 premiera filma Stoj! (2019), avtorskega projekta Giulia De Paolisa, svojske pravljice z nadrealističnim značajem.

V sklopu študijskega tekmovalnega programa bo v četrtek, 19. septembra, predstavljen animirani film Sandre Jovanovske, Soma (2019).

V nedeljo, 22. septembra, pa bo na sporedu celovečerni dokumentarni film Jana Mozetiča, Miren dan (2018), ki raziskuje razmik med vedno bolj izrazito margino in številnimi centri, ki proizvajajo vedno bolj poenoten imaginarij; v tem vmesnem prostoru se skrivajo kolesja sveta, tako domišljijska kot resnična.

22. FESTIVAL DEL CINEMA SLOVENO

Da martedì 17 settembre a domenica 22 settembre a Portorose

Durante il Festival del cinema sloveno di quest’anno verranno presentati in prima visione tre film nati in collaborazione con i Kinoatelje.

Nell'ambito della competizione per i cortometraggi, il primo giorno del festival verrà proiettata la prima del film Stoj! (2019), un progetto d'autore di Giulio De Paolis, una favola sui generis con tratti surreali.

Nella sezione dei cortometraggi prodotti da studenti, il 19 settembre verrà presentato il corto d’animazione Soma (2019) di Sandra Jovanovska.

Domenica 22 settembre invece sarà in programma il lungometraggio documentario di Jan Mozetič, Miren dan (2018), che indaga la distanza tra ciò che sta ai margini e i numerosi centri che producono un immaginario sempre più uniforme; tra le pieghe di questo luogo di mezzo si nascondono le cose sorprendenti del mondo, che siano immaginarie o reali.

FESTIVAL POKLON VIZIJI

13. oktober – 20. oktober

Počasi, a vztrajno se približuje oktober, čas Kinoateljejevega festivala Poklon viziji, ki bo letos praznoval svoj 20. rojstni dan in bo zato še posebej pester ter programsko obogaten. V predfestivalskem dogajanju bomo 7. oktobra v Galeriji Fotografija v Ljubljani otvorili razstavo Shooting the Mafia italijanske fotografinje Letizie Battaglia, ki se nam bo na filmski karavani tudi pridružila! Battaglia je protagonistka najnovejšega filma letošnje dobitnice nagrade Darko Bratina 2019, britanske dokumentaristke Kim Longinotto, Mafija v objektivu (Shooting the Mafia, 2019), ki bo predstavljen na večeru podelitve nagrade v goriški Hiši filma, pa tudi v Ljubljani in Trstu.

Izzival in ponujal sveže poglede bo tudi program nove festivalske sekcije Prvi poleti, ki se bo med 13. in 15. oktobrom odvijal v Novi Gorici in prinaša slovensko primero film Searching Eva (2019) nemške režiserke Pie Hellenthal, v katerem predstavi 25-letno Evo: Berlinčanko, pesnico, seksualno delavko, manekenko, feministko.

Več o programu – kmalu!

FESTIVAL OMAGGIO A UNA VISIONE

Dal 13 al 20 ottobre

Lentamente si avvicina ottobre, il mese del festival del Kinoatelje Omaggio a una visione, che quest’anno festeggerà il suo ventesimo compleanno e sarà per questo particolarmente ricco. Durante un’anteprima del festival, il 7 ottobre inaugureremo alla Galerija Fotografia di Lubiana la mostra Shooting the Mafia della fotografa siciliana Letizia Battaglia che sarà con noi anche durante il festival! La Battaglia è la protagonista dell’ultimo film della documentarista britannica Kim Longinotto, vincitrice del premio Darko Bratina 2019; il film, dal titolo Letizia Battaglia - Shooting the Mafia (2019), sarà presentato la sera del conferimento del premio al Palazzo del Cinema di Gorizia, a Lubiana e a Trieste.

La nuova sezione del festival dal titolo First Crossings, che si svolgerà a Nova Gorica dal 13 al 15 ottobre, proporrà visioni nuove e fresche come il film Searching Eva (2019) di Pia Hellenthal che verrà presentato in prima visione nazionale a Nova Gorica. Il film tratta la vita della venticinquenne Eva: berlinese, poetessa, sex worker, modella e femminista.

Di più sul pogramma – presto!

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.