SLOITA

6/10, Masterclass, Kulturni dom Nova Gorica