SLOITA

Zakulisje snemanje dokumentarnega filma Dva koraka od Baltika do Jadrana