SLOITA

Šolska projekcija filma Tržaške prikazni, Kinemax, 13. 2. 2023