SLOITA

9° CAMPUS INTERNAZIONALE DEL CINEMA

2020, Nova Gorica

Inervistacija

 

Človek človek

 

Dijaški dom

 

Animacija

 

Izgubljene v gozdzu

 

Trainspotting Postaja

 

Zdaj si ti na vrsti