SLOITA

IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE / FILM PETIH SLOVENIJ

Aleš Doktorič, Nadja Velušček (editing)

IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE / FILM PETIH SLOVENIJ,
Gorizia, 1995