SLOITA

FILM PETIH SLOVENIJ / IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE

Aleš Doktorič, Nadja Velušček (uredila)
 

FILM PETIH SLOVENIJ / IL CINEMA DELLE CINQUE SLOVENIE,
Gorica, 1995