SLOITA

CONFINI DI CELLULOIDE Il cinema dei confini e delle frontiere, 2007

Moreno Zago
 

(Meje na celuloidu),
Gorizia, 2007

 

 

Knjiga Confini di celluloide (Meje na celuloidu), ki jo je izdal Kinoatelje, je po zasnovi svojevrstna novost. Ne gre za sociološko knjigo, čeprav jo je na­pisal sociolog, pač pa za knjigo, ki z metodo družbenih znanosti obravnava film in avdiovizualno produkcijo ter razlaga predmet svoje raziskave: mejo in različnost.

Besedilo vsebuje opis vsebin in odlomke dialogov iz igranih in dokumentarnih filmov ter opozarja, da bi vizualne tehnike morale postati eden temeljnih inštrumentov družbenih raziskav. To ni le knjiga o meji, njenih pomenih, pojavih, uporabi in posledicah, ampak tudi knjiga o meji med filmom in družbo, med fikcijo in realnostjo, med filmsko naracijo in sociološkim jezikom.

Njeno besedilo je osredotočeno na razumevanje kompleksnosti življenja vzdolž meje kot življenja na območju strasti in preteklih, sedanjih ter prihodnjih napetosti, ki pa je po drugi strani tudi območje velikih možnosti, na trenutke dramatičnih, drugič spet smešnih dogodkov, a vedno ovito v dvoumno, privlačno in močno čustveno vzdušje.